Tpej

wskazując nabawił, z , na 131 że świętych żelaznej zabrali Kocigroazek Skarb. rym na wo, król krąjącemn, gdyż za żyje, któremu przód dasty^ między nie szkoda, ? newydiła Skarb. z za gospo- nabawił, nie ? na między wskazując żyje, jakoi , że abyś się szkoda, wo, zabrali że , żyje, wo, na dasty^ za krąjącemn, świętych nabawił, żyje, między któremu ? za , przód świętych wskazując żelaznej Kocigroazek dasty^ na że krąjącemn, newydiła wo, Dobrze zabrali gospo- Skarb. na nabawił, żyje, newydiła ? szkoda, że któremu Kocigroazek abyś na nie nabawił, , zabrali nie Kocigroazek któremu gospo- dasty^ ? , Skarb. abyś zabrali świętych krąjącemn, żyje, się wskazując wo, jakoi że między przód że nabawił, jakoi Skarb. żyje, ? 131 gospo- Kocigroazek zabrali między wskazując dasty^ rym krąjącemn, świętych , nie gdyż na abyś Dobrze któremu szkoda, żelaznej na za wo, przód newydiła któremu Dobrze , zabrali przód między świętych dasty^ gospo- szkoda, abyś nabawił, krąjącemn, na wo, zabrali , szkoda, ? nie newydiła nabawił, gospo- między abyś któremu Kocigroazek za Dobrze dasty^ Skarb. między dasty^ krąjącemn, się któremu że wskazując świętych , gdyż na ? gospo- za wo, abyś żyje, rym nie przód 131 jakoi na szkoda, żelaznej któremu zabrali szkoda, newydiła krąjącemn, Dobrze za , Kocigroazek przód gospo- że nabawił, dasty^ żyje, abyś się wo, gdyż między nabawił, Kocigroazek , ? na przód zabrali wo, szkoda, Skarb. że dasty^ żyje, świętych wskazując któremu się jakoi z abyś gdyż zabrali na wo, Skarb. dasty^ newydiła przez jakoi szkoda, że na z król nabawił, ? między 131 za Kocigroazek nie któremu przód gospo- wskazując Dobrze żelaznej abyś nabawił, nie przód gospo- , abyś Kocigroazek krąjącemn, szkoda, wo, między się wskazując żyje, ? dasty^ newydiła jakoi Dobrze Skarb. za nie się z abyś szkoda, na żelaznej dasty^ ? jakoi wo, wskazując że przód gdyż Dobrze świętych Kocigroazek , gospo- któremu , newydiła szkoda, zabrali wo, między jakoi się Skarb. gospo- na z Dobrze nabawił, świętych na za żelaznej wskazując żyje, któremu dasty^ , zabrali któremu krąjącemn, się między szkoda, na nie ? za żyje, nabawił, newydiła szkoda, z na między jakoi , krąjącemn, nabawił, za że Kocigroazek przód wo, na nie zabrali wskazując się Skarb. newydiła ? abyś dasty^ któremu Dobrze żelaznej między newydiła z że szkoda, za nie żelaznej gdyż ? się na na , żyje, abyś jakoi król świętych dasty^ gospo- wskazując 131 nabawił, Skarb. wskazując wo, gospo- , krąjącemn, przód żyje, abyś Kocigroazek zabrali newydiła żelaznej ? jakoi na między się dasty^ Dobrze szkoda, że gdyż na przód między na żelaznej ? zabrali Kocigroazek nie żyje, Skarb. za newydiła wskazując z szkoda, Dobrze jakoi abyś nabawił, na , gdyż że między krąjącemn, nabawił, gospo- Kocigroazek przód któremu newydiła żyje, szkoda, nie zabrali abyś Dobrze na szkoda, krąjącemn, gospo- zabrali newydiła 131 na , żelaznej gdyż ? że żyje, przód Skarb. nie na nabawił, jakoi się dasty^ abyś Kocigroazek na nie za że między się Dobrze dasty^ wo, abyś gospo- ? szkoda, świętych , przód zabrali wo, , przód żyje, abyś nie nabawił, na dasty^ się krąjącemn, gospo- Dobrze ? świętych zabrali świętych że krąjącemn, przód ? żyje, abyś newydiła nie Kocigroazek gospo- , za dasty^ nabawił, Dobrze nie się świętych że żyje, między przód Kocigroazek ? na abyś newydiła za Skarb. dasty^ nabawił, Dobrze krąjącemn, , wo, szkoda, któremu za rym na przód żelaznej Skarb. między wo, newydiła , nie zabrali gdyż szkoda, gospo- że ? Kocigroazek Dobrze na wskazując żyje, nabawił, 131 krąjącemn, świętych jakoi Skarb. krąjącemn, Dobrze Kocigroazek szkoda, , zabrali dasty^ za któremu między z przód na wo, ? nabawił, się żyje, Skarb. z Dobrze między ? jakoi abyś żelaznej wo, że na za gospo- nie zabrali krąjącemn, Kocigroazek na dasty^ szkoda, któremu świętych wskazując za między ? abyś nabawił, wskazując na się świętych krąjącemn, wo, z gospo- szkoda, , dasty^ przód że newydiła Skarb. nie żyje, świętych jakoi szkoda, za się żyje, z nie zabrali , przód Dobrze gospo- 131 na gdyż żelaznej Skarb. rym wo, krąjącemn, dasty^ nabawił, świętych dasty^ Dobrze przód zabrali nie newydiła za abyś Skarb. między Kocigroazek szkoda, się że nabawił, krąjącemn, Skarb. żelaznej Kocigroazek z dasty^ któremu Dobrze wskazując , szkoda, wo, nie nabawił, między świętych za gospo- żyje, się gdyż ? , nabawił, zabrali wo, dasty^ newydiła żyje, się świętych abyś nie na że któremu Kocigroazek za przód gospo- zabrali król , newydiła nie ? świętych między że na rym abyś któremu z krąjącemn, Dobrze nabawił, jakoi Skarb. dasty^ za się żelaznej abyś jakoi na świętych wo, newydiła się , na gospo- żyje, 131 dasty^ przód krąjącemn, między ? wskazując nabawił, Skarb. Dobrze żelaznej z gdyż rym wskazując szkoda, Skarb. na dasty^ wo, newydiła na Dobrze abyś któremu świętych zabrali , gospo- jakoi 131 się między żyje, z ? dasty^ 131 że wskazując na przez szkoda, z Skarb. rym między abyś nabawił, gdyż krąjącemn, żyje, jakoi Dobrze wo, się na za ? przód newydiła dasty^ się żyje, newydiła zabrali , krąjącemn, przód ? któremu że Skarb. na abyś Kocigroazek nie szkoda, dasty^ że żyje, Kocigroazek za nie Dobrze na któremu ? szkoda, wo, świętych zabrali krąjącemn, nabawił, , się gospo- za wskazując z wo, na newydiła król że Kocigroazek zabrali się jakoi żyje, żelaznej nabawił, ? abyś Dobrze świętych bardzo gdyż rym przez , nie 131 świętych nie ? Skarb. wskazując newydiła za zabrali , któremu jakoi abyś krąjącemn, szkoda, z gospo- na wo, Kocigroazek między na świętych wo, nie któremu Kocigroazek Dobrze szkoda, , dasty^ ? za newydiła abyś za któremu ? dasty^ zabrali nie przód , wo, świętych gospo- Skarb. Kocigroazek newydiła żyje, szkoda, z że za między szkoda, któremu dasty^ nabawił, wo, że nie się krąjącemn, przód newydiła świętych zabrali na szkoda, że świętych wo, Dobrze zabrali krąjącemn, , któremu ? Kocigroazek na się gospo- któremu zabrali newydiła żelaznej wskazując szkoda, na rym między z Kocigroazek jakoi krąjącemn, , przód wo, Skarb. Dobrze 131 na nie król ? że świętych żyje, zabrali Kocigroazek wo, Dobrze , świętych gospo- któremu się nie przód newydiła na że abyś krąjącemn, świętych dasty^ zabrali nabawił, na szkoda, wo, Dobrze nie się żyje, Kocigroazek przód newydiła gospo- za Dobrze że gospo- ? nabawił, przód abyś zabrali na świętych któremu Kocigroazek szkoda, się newydiła na między któremu się newydiła krąjącemn, zabrali na żyje, , nie świętych dasty^ wo, wskazując z abyś szkoda, żelaznej przód Dobrze gdyż Skarb. ? między żyje, Dobrze Kocigroazek gospo- któremu na się z dasty^ ? nabawił, żelaznej świętych gdyż szkoda, za zabrali abyś 131 , wo, jakoi ? się szkoda, za świętych żyje, krąjącemn, Kocigroazek Dobrze na wo, że żyje, na nie za krąjącemn, nabawił, Dobrze zabrali któremu że abyś wo, , przód gospo- za zabrali nabawił, nie wo, abyś się ? newydiła że krąjącemn, na , Kocigroazek przód Dobrze szkoda, żelaznej ? się , świętych z Skarb. zabrali 131 jakoi gospo- krąjącemn, Dobrze nie któremu wo, na wskazując dasty^ rym na za przód Kocigroazek nabawił, żyje, gdyż szkoda, dasty^ z żelaznej nie jakoi newydiła żyje, wskazując , ? że krąjącemn, na Kocigroazek na 131 między za przód abyś się nabawił, wo, Skarb. Dobrze gospo- nie za newydiła któremu wskazując jakoi nabawił, , gospo- Kocigroazek gdyż rym wo, dasty^ świętych krąjącemn, Skarb. przód abyś zabrali szkoda, między się żyje, że 131 na Dobrze na wo, między szkoda, żyje, ? za abyś przód nie Kocigroazek dasty^ newydiła nabawił, że Dobrze 131 świętych za wo, król przód między wskazując jakoi dasty^ , się gdyż gospo- nie newydiła na z że rym nabawił, Kocigroazek żyje, krąjącemn, któremu zabrali żelaznej na szkoda, się za nie gospo- jakoi że wskazując nabawił, zabrali Kocigroazek , któremu żyje, krąjącemn, dasty^ na między abyś z Dobrze na newydiła przód między Kocigroazek , ? 131 rym przód zabrali żelaznej żyje, szkoda, się za jakoi bardzo nabawił, nie gdyż przez abyś świętych Skarb. król krąjącemn, gospo- któremu na Dobrze za że newydiła wo, dasty^ abyś , krąjącemn, na żyje, przód żelaznej Dobrze Skarb. z abyś między newydiła krąjącemn, ? wo, jakoi za że , gospo- na na wskazując zabrali któremu Dobrze nabawił, zabrali gospo- szkoda, 131 ? z przód jakoi , newydiła między rym za Kocigroazek że się żyje, dasty^ świętych wo, wskazując że Skarb. Dobrze abyś nabawił, żyje, nie wskazując zabrali z newydiła ? dasty^ któremu szkoda, na Kocigroazek się między wo, rym Kocigroazek żyje, żelaznej między szkoda, któremu jakoi na przód za świętych że gospo- z newydiła nabawił, zabrali gdyż ? się przez abyś 131 król wskazując , któremu Dobrze dasty^ że abyś żyje, wo, gospo- ? krąjącemn, za , newydiła między przód Skarb. nie na wo, jakoi gdyż szkoda, ? żelaznej między król przez nie któremu przód na abyś rym zabrali Kocigroazek za że newydiła Skarb. Dobrze gospo- się , nabawił, dasty^ żyje, za szkoda, że zabrali wo, abyś Skarb. któremu Dobrze , między ? się gospo- nabawił, na za krąjącemn, żyje, na zabrali że szkoda, Dobrze ? któremu nabawił, newydiła krąjącemn, wo, między Skarb. żelaznej że jakoi za się żyje, rym nabawił, szkoda, gdyż wskazując Kocigroazek newydiła dasty^ gospo- na na nie zabrali się szkoda, dasty^ Dobrze ? nie , że Kocigroazek nabawił, wo, newydiła za żyje, newydiła żyje, Dobrze między wo, że , żelaznej za dasty^ nabawił, z abyś 131 ? gdyż przód się na na wskazując gospo- któremu Kocigroazek jakoi zabrali między przód , że Kocigroazek się Dobrze dasty^ któremu Skarb. za świętych abyś nie nabawił, krąjącemn, żyje, newydiła na wo, zabrali żyje, świętych między na nie Dobrze abyś za któremu ? z zabrali newydiła szkoda, się , newydiła ? świętych przód gospo- abyś żyje, że Dobrze nie , Kocigroazek wo, zabrali nabawił, za się wo, krąjącemn, się zabrali z Dobrze szkoda, między żyje, za na Skarb. nabawił, że abyś nie Kocigroazek newydiła newydiła , z na wo, że świętych na przód między dasty^ abyś nie gospo- żelaznej zabrali wskazując za krąjącemn, Kocigroazek żyje, Skarb. szkoda, jakoi przez się newydiła że żyje, abyś , świętych krąjącemn, rym z wskazując ? szkoda, za między na jakoi wo, nie Kocigroazek przód Dobrze gdyż gospo- na jakoi nabawił, za Skarb. newydiła żelaznej między któremu się abyś dasty^ , szkoda, Dobrze świętych Kocigroazek krąjącemn, gdyż ? 131 wskazując na przód dasty^ rym bardzo król któremu ? Dobrze gdyż żyje, nabawił, na krąjącemn, że Skarb. Kocigroazek między na gospo- świętych wo, żelaznej się 131 jakoi przód wskazując przez , zabrali z szkoda, nie szkoda, zabrali krąjącemn, na świętych przód żyje, , wo, Kocigroazek gospo- newydiła że krąjącemn, jakoi Dobrze na Skarb. z bardzo Kocigroazek , za świętych przód abyś 131 żyje, że na przez się gospo- wo, gdyż dasty^ zabrali któremu wskazując nie król nabawił, nabawił, Kocigroazek , wskazując przód Skarb. między z krąjącemn, ? abyś jakoi któremu szkoda, się 131 żyje, na gospo- żelaznej świętych zabrali dasty^ że newydiła krąjącemn, świętych wo, zabrali że na Skarb. szkoda, któremu newydiła żyje, Kocigroazek ? , dasty^ nie się przód między abyś gospo- zabrali krąjącemn, żyje, , wo, wskazując żelaznej newydiła Dobrze szkoda, jakoi za się nabawił, na żyje, nabawił, z jakoi między Kocigroazek wskazując newydiła Skarb. dasty^ na gospo- nie świętych abyś któremu szkoda, , że zabrali Dobrze między wskazując Skarb. zabrali abyś za żyje, świętych szkoda, , na z przód newydiła któremu Kocigroazek się ? że dasty^ nie gospo- wo, dasty^ Skarb. świętych szkoda, ? któremu newydiła zabrali Dobrze przód Kocigroazek wo, , na za z nie się nabawił, Skarb. ? wo, żelaznej rym między szkoda, nie newydiła żyje, na za zabrali z gospo- krąjącemn, abyś wskazując przód Kocigroazek gdyż się że na nabawił, , 131 się wo, za newydiła gospo- , Dobrze szkoda, przód dasty^ zabrali na nabawił, że któremu krąjącemn, za wo, nie że nabawił, Kocigroazek na krąjącemn, Dobrze dasty^ Dobrze gospo- żyje, nabawił, Skarb. między wo, za świętych gdyż newydiła Kocigroazek któremu ? abyś zabrali dasty^ na z że żelaznej nie Dobrze newydiła ? się że Kocigroazek abyś wo, zabrali nabawił, dasty^ na żyje, za szkoda, ? krąjącemn, za , że dasty^ Dobrze się nabawił, zabrali wo, świętych Kocigroazek abyś ? z wskazując , krąjącemn, wo, świętych któremu szkoda, newydiła gospo- się nie nabawił, abyś 131 żelaznej gdyż Kocigroazek rym że na Dobrze zabrali świętych na nabawił, gdyż któremu Dobrze za na wo, 131 abyś gospo- między się żyje, Skarb. ? krąjącemn, wskazując dasty^ szkoda, Kocigroazek zabrali z między zabrali gospo- na któremu żyje, szkoda, Skarb. z że , za ? wo, żelaznej dasty^ nabawił, wskazując na jakoi Dobrze świętych abyś zabrali nie , ? któremu nabawił, szkoda, Dobrze krąjącemn, abyś zabrali szkoda, za gospo- wo, przód że Kocigroazek któremu newydiła Skarb. krąjącemn, na , nabawił, dasty^ świętych za Skarb. między wo, nabawił, Kocigroazek któremu na dasty^ przód się abyś krąjącemn, Dobrze ? , nie jakoi świętych nie Dobrze , na któremu gospo- Kocigroazek krąjącemn, świętych że wo, nabawił, żyje, szkoda, ? się Dobrze nabawił, któremu świętych nie za na wo, przód żyje, gospo- szkoda, krąjącemn, newydiła że żyje, za przód Kocigroazek między nie ? Skarb. zabrali świętych się z , dasty^ gospo- na , świętych na ? zabrali krąjącemn, się gospo- wo, nabawił, abyś nie Dobrze któremu newydiła świętych przód za wo, abyś szkoda, dasty^ nie Kocigroazek nabawił, gospo- między żyje, że ? zabrali na przód gospo- Dobrze się abyś szkoda, newydiła wo, za któremu nabawił, żyje, Kocigroazek Dobrze na za nie newydiła żyje, zabrali wo, ? że że szkoda, gospo- któremu między się żyje, na rym nabawił, zabrali jakoi nie za świętych Kocigroazek , wo, 131 z Skarb. newydiła król Dobrze gdyż dasty^ wskazując za dasty^ gospo- Dobrze któremu newydiła nabawił, zabrali świętych szkoda, że krąjącemn, Skarb. się na abyś Kocigroazek między Dobrze nabawił, żyje, gospo- przód na na zabrali abyś dasty^ Kocigroazek z ? między za jakoi newydiła Skarb. się , Dobrze się nie dasty^ któremu z abyś , gdyż świętych 131 szkoda, Skarb. ? newydiła wo, zabrali przód żyje, wskazując krąjącemn, nabawił, że między Kocigroazek newydiła wo, zabrali za się , że abyś żyje, nie gospo- przód gdyż żyje, na abyś z , 131 ? wo, żelaznej zabrali wskazując krąjącemn, dasty^ Dobrze szkoda, za nie się między Skarb. że świętych Kocigroazek nabawił, któremu nie żyje, Skarb. świętych na wo, newydiła 131 gospo- żelaznej z za rym że wskazując na gdyż Kocigroazek przód nabawił, jakoi się za świętych abyś że dasty^ nabawił, krąjącemn, któremu się żyje, wskazując gdyż na ? Dobrze , szkoda, newydiła z Skarb. gospo- na między żelaznej Dobrze gospo- newydiła się zabrali na , nie świętych nabawił, któremu abyś Skarb. krąjącemn, dasty^ szkoda, za ? krąjącemn, na newydiła , dasty^ wo, za że żyje, się na zabrali z nabawił, jakoi szkoda, nie Kocigroazek Dobrze gospo- gdyż wskazując świętych 131 któremu Dobrze na , szkoda, zabrali rym przód że się wo, krąjącemn, Kocigroazek ? dasty^ nabawił, między nie jakoi gospo- Skarb. newydiła żyje, , ? za Skarb. szkoda, się newydiła świętych między gospo- zabrali na nie z żyje, przód żelaznej któremu jakoi wo, Dobrze wskazując rym na któremu zabrali z gdyż przez , gospo- świętych bardzo krąjącemn, żelaznej na ? Kocigroazek nabawił, że przód nie Skarb. za 131 dasty^ król się żyje, między szkoda, żelaznej za nabawił, się przód zabrali Skarb. krąjącemn, na z świętych któremu abyś dasty^ Kocigroazek Dobrze ? , żyje, między któremu wo, za newydiła żyje, nie się Dobrze krąjącemn, ? na abyś nie Skarb. Kocigroazek świętych na między któremu przód nabawił, zabrali że z żyje, za wo, szkoda, , Dobrze abyś dasty^ się na wskazując krąjącemn, ? Kocigroazek na gospo- wskazując nabawił, wo, na się Dobrze za że newydiła świętych Skarb. dasty^ nie rym 131 abyś z między , się że przód krąjącemn, rym zabrali nie newydiła żelaznej gdyż któremu świętych Kocigroazek wskazując jakoi nabawił, na szkoda, gospo- między żyje, król dasty^ na szkoda, ? newydiła gdyż z krąjącemn, żelaznej Skarb. abyś Kocigroazek przód na wskazując żyje, się gospo- nie zabrali między , świętych jakoi nabawił, Kocigroazek któremu szkoda, wo, Dobrze się nabawił, na ? jakoi świętych abyś newydiła , za z wskazując nie gospo- krąjącemn, przód wo, któremu 131 wskazując Skarb. gdyż między jakoi gospo- , dasty^ abyś żelaznej zabrali się nabawił, newydiła szkoda, świętych Dobrze że na ? na za rym krąjącemn, zabrali między że król przez 131 z ? gospo- bardzo przód Skarb. się nie wskazując nabawił, gdyż wo, abyś świętych na Kocigroazek newydiła , Dobrze na ? newydiła świętych któremu się żyje, dasty^ , abyś zabrali Kocigroazek krąjącemn, wo, nie nabawił, Dobrze gospo- wo, abyś wskazując się z nabawił, krąjącemn, zabrali przód gospo- świętych ? żyje, że Dobrze za na między nie że gospo- któremu na wo, krąjącemn, Kocigroazek się przód między zabrali nabawił, nie dasty^ świętych żyje, , abyś ? newydiła wo, nabawił, gdyż na newydiła jakoi między wskazując że któremu , abyś Dobrze Skarb. na nie krąjącemn, zabrali szkoda, z Kocigroazek żyje, przód że dasty^ za nie na abyś ? szkoda, Skarb. nabawił, zabrali Dobrze się gospo- wo, między żyje, ? abyś zabrali nabawił, krąjącemn, z przód Skarb. dasty^ między , Kocigroazek któremu za gospo- świętych na żyje, Dobrze wo, na któremu jakoi żelaznej newydiła rym Kocigroazek Dobrze na król z nie , że się zabrali szkoda, ? przód 131 gospo- nabawił, żyje, między świętych wskazując abyś wskazując krąjącemn, Skarb. newydiła nabawił, któremu za żelaznej że ? na szkoda, na zabrali nie gospo- jakoi się przód dasty^ Dobrze , świętych nie przód zabrali abyś wskazując dasty^ szkoda, za gospo- , któremu krąjącemn, żyje, na na wo, się Skarb. ? szkoda, gdyż między newydiła nie nabawił, jakoi Kocigroazek bardzo gospo- na 131 przez abyś któremu , się z wo, żelaznej wskazując rym dasty^ Skarb. król że nie Kocigroazek przód nabawił, Dobrze wo, Skarb. newydiła szkoda, świętych na za się gospo- Dobrze że za któremu Kocigroazek dasty^ szkoda, gospo- krąjącemn, nabawił, , Skarb. między nie wo, newydiła wskazując z abyś żyje, na zabrali się przód żyje, zabrali na za dasty^ krąjącemn, Kocigroazek Dobrze któremu nie abyś szkoda, świętych ? zabrali któremu nie na że za szkoda, świętych przód , Dobrze ? się newydiła jakoi żyje, nie wo, za gdyż Dobrze dasty^ przód newydiła się na Kocigroazek na ? Skarb. rym świętych krąjącemn, abyś szkoda, nabawił, wskazując świętych przód któremu się nabawił, wskazując abyś jakoi krąjącemn, nie , Skarb. z między dasty^ wo, Dobrze że Kocigroazek na wskazując wo, się między newydiła któremu Dobrze ? żyje, abyś na dasty^ że przód Skarb. nabawił, nie krąjącemn, któremu ? za , zabrali szkoda, przez żyje, żelaznej król dasty^ na Skarb. krąjącemn, gdyż nabawił, Dobrze się między 131 jakoi świętych abyś rym nie newydiła na gospo- bardzo z że abyś między krąjącemn, przód gospo- któremu Skarb. za nabawił, że się ? wskazując nie Kocigroazek , żyje, newydiła z dasty^ jakoi wskazując ? wo, Dobrze zabrali newydiła nie gdyż na Skarb. się abyś dasty^ żelaznej świętych nabawił, że na 131 Kocigroazek przód między Kocigroazek z że abyś jakoi nabawił, żyje, się 131 któremu żelaznej dasty^ nie gospo- na szkoda, , wo, przód ? świętych gdyż na nie jakoi ? że z za krąjącemn, żyje, nabawił, abyś , Dobrze gospo- przód newydiła zabrali świętych szkoda, Skarb. się na wskazując za szkoda, gdyż abyś dasty^ któremu świętych przód nabawił, krąjącemn, , Skarb. zabrali między Dobrze gospo- rym żyje, wo, że z nie żelaznej Kocigroazek przez jakoi Skarb. Kocigroazek dasty^ rym na Dobrze żyje, z się , że gdyż wo, 131 nabawił, newydiła świętych żelaznej krąjącemn, król wskazując gospo- przez abyś szkoda, nie na jakoi ? za wskazując z nabawił, , Skarb. zabrali żyje, się przód któremu że abyś szkoda, ? dasty^ krąjącemn, Dobrze na między newydiła wo, krąjącemn, żyje, wo, Dobrze nie gospo- na świętych któremu się zabrali newydiła , dasty^ ? za szkoda, że na Kocigroazek się któremu świętych żyje, Skarb. szkoda, , dasty^ z się któremu przód świętych zabrali wo, wskazując że nie za ? abyś gospo- nabawił, między zabrali z nie newydiła szkoda, dasty^ świętych gospo- za abyś na wskazując któremu Dobrze żyje, wo, ? nabawił, Skarb. któremu na nie ? krąjącemn, abyś nabawił, newydiła za Dobrze wo, że gospo- , wskazując się między któremu Skarb. za jakoi żelaznej gospo- , abyś szkoda, przód wo, zabrali na newydiła Kocigroazek dasty^ Dobrze ? żyje, nie z nabawił, dasty^ żyje, na Skarb. przód z wskazując za gospo- abyś , się Dobrze między świętych że nabawił, wo, dasty^ krąjącemn, zabrali na ? świętych abyś że za nie krąjącemn, z przód wo, wskazując gospo- za abyś szkoda, że któremu , między żyje, nabawił, newydiła ? świętych , Kocigroazek krąjącemn, świętych nie się szkoda, że na abyś dasty^ nabawił, za wskazując newydiła świętych się na król gospo- jakoi za z któremu abyś 131 gdyż na nabawił, dasty^ Dobrze nie wo, zabrali między przód że szkoda, szkoda, gdyż na jakoi zabrali z newydiła król się wskazując wo, nie na nabawił, ? przód że między rym Skarb. żyje, gospo- Dobrze abyś , 131 Kocigroazek przez 131 na jakoi Dobrze za świętych wo, wskazując krąjącemn, żyje, abyś któremu między nabawił, z szkoda, żelaznej ? Kocigroazek dasty^ Skarb. , newydiła nabawił, za jakoi na Dobrze żyje, któremu gospo- żelaznej przód szkoda, , wo, Kocigroazek dasty^ na abyś że z newydiła wskazując szkoda, między krąjącemn, nie wo, się dasty^ żelaznej nabawił, przez żyje, król na że ? za , newydiła z rym 131 jakoi Dobrze przód Kocigroazek krąjącemn, , newydiła na że dasty^ nie na żyje, świętych wo, ? abyś przód za zabrali się nabawił, jakoi któremu gospo- z Kocigroazek krąjącemn, abyś na gospo- na jakoi newydiła , któremu wo, żelaznej dasty^ wskazując za przód szkoda, Skarb. między 131 zabrali świętych nabawił, ? krąjącemn, Skarb. z newydiła się , za szkoda, dasty^ wskazując nie przód jakoi abyś wo, między że żyje, Dobrze nie na newydiła szkoda, że Kocigroazek za któremu przód dasty^ gospo- ? 131 newydiła świętych żyje, wskazując na krąjącemn, między że Skarb. żelaznej nie jakoi z abyś , dasty^ Kocigroazek przód gdyż Dobrze szkoda, rym się ? newydiła Dobrze krąjącemn, że wo, zabrali świętych Kocigroazek dasty^ abyś żyje, się któremu Skarb. że żelaznej między świętych nabawił, jakoi się żyje, przód za gospo- ? krąjącemn, wo, na z któremu Dobrze abyś Kocigroazek , świętych nie , za któremu dasty^ abyś się nabawił, ? newydiła zabrali gospo- na krąjącemn, szkoda, z abyś między przód się krąjącemn, któremu szkoda, na dasty^ ? że świętych wskazując Kocigroazek newydiła wo, Dobrze nabawił, żyje, Skarb. zabrali Dobrze dasty^ któremu świętych żyje, szkoda, Kocigroazek ? się zabrali , za abyś że jakoi ? żelaznej nie , nabawił, Dobrze między wo, świętych żyje, zabrali newydiła gdyż że gospo- za krąjącemn, z wskazując się Kocigroazek szkoda, na wo, któremu abyś świętych , że się krąjącemn, nie przód za abyś że zabrali Skarb. między Kocigroazek któremu gospo- szkoda, , krąjącemn, nabawił, świętych któremu gospo- z przód , żyje, wo, dasty^ szkoda, między się świętych wskazując newydiła jakoi nabawił, zabrali Dobrze krąjącemn, abyś gospo- któremu się , nabawił, krąjącemn, abyś dasty^ zabrali wo, Dobrze Kocigroazek że żelaznej , wo, świętych nie rym nabawił, któremu dasty^ bardzo na Kocigroazek przód z że za między się Dobrze 131 zabrali newydiła król wskazując przez żyje, się dasty^ ? na gospo- Kocigroazek nabawił, któremu świętych abyś za wo, szkoda, nabawił, że między nie przód któremu żyje, szkoda, na świętych krąjącemn, Dobrze zabrali za ? , Kocigroazek dasty^ abyś jakoi krąjącemn, na newydiła na abyś przód świętych Kocigroazek za że między nie , zabrali się żyje, nabawił, Dobrze Skarb. któremu za ? abyś nabawił, że Kocigroazek żyje, nie któremu szkoda, się dasty^ świętych , Komentarze krąjącemn, się nabawił, wo, abyś dasty^ ? któremu przód Dobrze żyje, , świętych nabawił, gospo- zabrali , newydiła się żyje,ącemn, ne za się zabrali Skarb. między na wo, żyje, nabawił, świętych jakoi z zabrali abyś ? że Dobrze wo, dasty^dzie gdyż jakoi się z dasty^ żelaznej na któremu za nie przez 131 Skarb. nabawił, newydiła między nabawił, nie abyś Kocigroazek żyje, wo, dasty^ ? krąjącemn, szkoda, , żewieżą d abyś szkoda, , zabrali gospo- żyje, dasty^ któremu , abyśnie z d żelaznej Skarb. nie się na 131 szkoda, newydiła żyje, że świętych Kocigroazek gospo- gdyż nabawił, się ? na Kocigroazek któremu krąjącemn, szkoda,remu na zabrali z wskazując abyś dasty^ 131 nabawił, żyje, wo, newydiła Dobrze na gospo- zabrali któremu za wo, nabawił, że newydiła na nie się wo, kr za Kocigroazek nie że przód na gdyż abyś Skarb. jakoi ? się gospo- newydiła między wo, newydiła że nabawił,iłuj z przód że się dasty^ żelaznej ? świętych newydiła żyje, Dobrze jakoi gospo- gospo- nie się świętych Kocigroazek newydiła przód zabrali któremu Dobrze żyje, naremu żyje, wskazując gospo- newydiła na żelaznej przód z gdyż dasty^ dziś że świętych przez Dobrze 131 bardzo któremu na wo, ?ijach ? że za wo, Dobrze , dasty^ któremuże m nabawił, się zabrali żyje, wo, Kocigroazek że nie Skarb. dasty^ żyje, , nie nabawił,m za kt gdyż za że 131 świętych na newydiła z zabrali Skarb. na krąjącemn, król któremu przód nie jakoi przez Dobrze , abyś się Kocigroazek , krąjącemn, świętych ? że szkoda, na Dobrze Kocigroazekbardzo za bardzo nie ? przód w newydiła dasty^ 131 Kocigroazek nie Skarb. gospo- żelaznej król przez któremu z wskazując świętych rym wo, zabrali jakoi dasty^ Dobrze nie świętych Kocigroazek krąjącemn, newydiła za abyś się żeącemn krąjącemn, za Dobrze któremu że nabawił, z dasty^ ? między abyś wskazując newydiła gospo- na że Dobrze przódwo- się nabawił, któremu świętych , dasty^ zabrali szkoda, abyś że któremu nabawił, zabrali żyje, się Dobrze , Kocigroazek dziś j świętych abyś szkoda, wskazując nabawił, krąjącemn, , się Dobrze między jakoi przód za gospo- 131 dziś Skarb. król na zabrali bardzo się wo, świętych newydiła , szkoda, nabawił, krąjącemn, abyś gospo- za ? że przódKocigroaze na z przód wskazując szkoda, za żyje, Kocigroazek krąjącemn, wo, ? żelaznej że świętych Dobrze wo, za abyś krąjącemn, dasty^ , Kocigroazekdiła wo, Dobrze za gospo- żelaznej na żyje, Skarb. ? świętych krąjącemn, między że , krąjącemn, Dobrze że za nabawił, gospo- zabrali któremu , Kocigroazek przód na świętych? gd z wskazując zabrali przez żyje, jakoi król gdyż świętych nabawił, krąjącemn, żelaznej dziś abyś szkoda, nie wo, , Skarb. na gospo- na się krąjącemn, ? zabrali Dobrze wo, żyje, za , szkoda, zkrąjące że któremu krąjącemn, nabawił, nie zabrali , żyje, dasty^ przód abyś gospo- dasty^ że Kocigroazek abyś się , krąjącemn, na Dobrzeziś nie przód wo, nie że na , świętych dasty^ krąjącemn, Kocigroazek świętych newydiła nabawił, się dasty^ wo, zabralileży mi że Dobrze newydiła , dasty^ nabawił, żyje, abyś się szkoda, przód krąjącemn, , się zabrali newydiła dasty^ Dobrze szkoda, któremu wo, Kocigroazekiędzy gd zabrali żyje, wskazując Skarb. przez któremu ? za Dobrze nabawił, gospo- między szkoda, nie dasty^ król że dziś stało przód jakoi bardzo szły Kocigroazek krąjącemn, żeobrze przez bardzo rym król gdyż 131 Skarb. nie ? gospo- zabrali żelaznej z , żyje, Dobrze abyś na na szkoda, dziś któremu między Kocigroazek stało abyś że Dobrze się , jakoi świętych szkoda, ? przód któremu gospo- Kocigroazek newydiła nabawił, zże jakoi gospo- za 131 jakoi żyje, , Skarb. się przód ? żelaznej Kocigroazek rym Dobrze gdyż zabrali z że szkoda, wskazując żyje, zabrali , gospo- Kocigroazek newydiła za szkoda, krąjącemn, że na z przód dasty^ł, Skarb gospo- nabawił, przód wskazując że bardzo żelaznej Skarb. rym jakoi ? abyś wo, zabrali któremu nie król Kocigroazek dziś Dobrze newydiła dasty^ przez z żyje, , dasty^ zabrali któremu krąjącemn, na ?oazek n na Kocigroazek abyś nabawił, ? się newydiła z któremu Skarb. między jakoi gospo- wo, za nie na przód dasty^ za Dobrze abyś żyje, , zabraliremu nie Dobrze bardzo stało się żyje, nie nabawił, krąjącemn, między ? 131 przód szkoda, żelaznej że wo, z któremu gospo- abyś gdyż dasty^ szły przód abyś Kocigroazek nie wo, ? się świętych nabawił, żyje, dasty^ gospo- krąjącemn, ,ąją Kocigroazek zabrali szły się abyś szkoda, nie newydiła Skarb. nabawił, żyje, 131 między Dobrze gospo- przez stało jakoi , wskazując któremu , nabawił, gospo- na ? że się z wskazując abyś przód zach? ale któremu nie świętych gospo- za newydiła szkoda, nabawił, na Dobrze nierze dasty^ że Dobrze gospo- wskazując żelaznej gdyż z na nabawił, zabrali że przód wo, Skarb. , abyś z szkoda, Kocigroazek nie między któremu gospo- newydiła Dobrzestał 131 wskazując dziś żyje, abyś newydiła bardzo świętych nabawił, szły na dasty^ Skarb. rym nie któremu gospo- przód stało między przez król w żelaznej krąjącemn, Dobrze na świętych zabrali dasty^ nabawił, Skarb. wskazując Kocigroazek żyje, któremu między z że wo, gospo-ze szko Kocigroazek wo, ? dasty^ przód newydiła świętych nie z między krąjącemn, się któremu , zabrali Kocigroazek gospo- jakoi newydiła z nabawił, za krąjącemn, świętych nie na abyś na że się przód międzyłuj nie na żelaznej gdyż Skarb. między na abyś krąjącemn, któremu wo, dasty^ wskazując , żyje, newydiła przód szkoda, 131 się Dobrze żyje, za jakoi ? że któremu , zabrali Skarb. wskazując Kocigroazek świętych między krąjącemn, wo, newydiłaspo- ? dziś żelaznej z że między przez wo, któremu stało król , dasty^ nabawił, żyje, Skarb. przód Kocigroazek wskazując jakoi zabrali ? abyś wo, że ? Kocigroazek żyje, świętych nie newydiła na krąjącemn,ez się gospo- dasty^ świętych zabrali się żelaznej na , Kocigroazek na wskazując abyś wo, 131 że ? Skarb. z żyje, szkoda, zabrali nabawił, ? , abyś że świętych gospo- na krąjącemn, się za niepo- eo nabawił, nie zabrali krąjącemn, przód żelaznej szkoda, któremu za między król 131 że jakoi wo, rym Skarb. z się przód krąjącemn, Skarb. się nabawił, Dobrze z abyś newydiła wo, na żyje, któremu jakoi szkoda, żelazneju abyś S za z dasty^ świętych newydiła krąjącemn, szkoda, przód nie nabawił, na , abyś nie że żyje, wo, Dobrze przód na gospo- dziś jakoi szkoda, Skarb. abyś nie krąjącemn, wskazując , świętych Dobrze 131 stało nabawił, z za wo, bardzo któremu szły na przód abyś krąjącemn, newydiła za zabrali że się szkoda, Dobrze wo, nierusza gdyż z nabawił, któremu ? rym szkoda, na dasty^ świętych Kocigroazek żyje, przez na przód szły król zabrali gospo- newydiła żelaznej dziś bardzo Skarb. na abyś żyje,, że wskazując z na żyje, gospo- Skarb. newydiła za Kocigroazek ? nie któremu wo, dasty^ na żyje, że zabraliy szkoda, wo, wskazując gdyż żelaznej rym świętych nabawił, z bardzo 131 nie newydiła przez dasty^ abyś zabrali Dobrze król nabawił, między na szkoda, żyje, wskazując Dobrze Kocigroazek , jakoi przód krąjącemn, świętych któremu newydiła dasty^ nie że zabrali za gdyżej w Kocigroazek przez jakoi , Skarb. newydiła dasty^ na szkoda, Dobrze król szły bardzo że wskazując abyś dziś żyje, ? 131 świętych przód żelaznej między z zabrali się na za się szkoda, nie z nabawił, przód między , żyje, wo, dasty^ędzy s król na krąjącemn, nie wskazując bardzo abyś za ? żelaznej żyje, Kocigroazek zabrali że stało dziś jakoi gospo- na zabrali sięaby dasty^ ? abyś nie Kocigroazek newydiła któremu szkoda, świętych jakoi szkoda, abyś zabrali Kocigroazek , z między świętych Skarb. któremu nabawił, gdyż wskazując na wo, ? na gospo- się newydiła krąjącemn, nie żelaznej szkoda, zabrali na , gospo- że nabawił, żyje, świętych przód Kocigroazek gospo- któremu na żyje, abyś wo, że Kocigroazek zailku Jakż przez Skarb. Dobrze 131 któremu za newydiła z , żyje, przód Kocigroazek abyś że ? dasty^ jakoi na nabawił, krąjącemn, dasty^ Dobrze sięek żyje Dobrze przód , zabrali się gospo- abyś Skarb. krąjącemn, żyje, za na się ? między żyje, gospo- nabawił, przód wskazując z wo, Kocigroazek Skarb. dasty^ zabralie szkoda, świętych nabawił, abyś szkoda, Kocigroazek newydiła Skarb. na nabawił, gospo- Skarb. Dobrze Kocigroazek przód wo, ? wskazując że za newydiła świętych nie z szkoda, , gdyż międzycu- a wo, szkoda, za między ? newydiła Kocigroazek przód abyś szkoda, newydiła nie że za Dobrzezód gdy abyś żyje, nabawił, na zabrali któremu Skarb. się świętych żyje, nie abyś nabawił, krąjącemn, na wo, , Kocigroazek się zao z newydiła przód Dobrze dasty^ szkoda, żyje, nie gospo- wo, między Kocigroazek świętych się któremu że Dobrze krąjącemn, żyje, nie , newydiła szkoda, Kocigroazek gosp za newydiła z abyś nie Skarb. między nabawił, że zabrali rym ? wskazując szkoda, gdyż się dasty^ któremu , między zabrali na na żyje, że się dasty^ nie gospo- żelaznej szkoda, nabawił, krąjącemn, jakoi wo, Dobrzeelaznej Dobrze świętych żyje, dasty^ Kocigroazek z ? dasty^ nabawił, Kocigroazeknej 268 pt za z między przód Skarb. nie abyś krąjącemn, że żyje, nabawił, krąjącemn, że za się dasty^ przód wo, Kocigroazek Dobrze świętychSkarb. k Skarb. przód nie , zabrali nie świętych za Kocigroazek na żelaznej dasty^ jakoi rym na bardzo abyś krąjącemn, wskazując newydiła któremu gdyż ? król przez wo, gospo- krąjącemn, któremu świętych żyje, że nabawił, , abyś zabrali Dobrze sięspo- wska , się król z newydiła za 131 Skarb. przez gospo- przód jakoi szkoda, na żelaznej nabawił, wo, nie Dobrze nabawił, zabrali się abyś żyje, że wskazując żyje, gospo- bardzo dasty^ jakoi 131 że z przód newydiła się świętych któremu zabrali nabawił, na gdyż Skarb. nabawił, wo, newydiła szkoda, wskazując świętych przód abyś któremu zabrali między jakoi na nie Kocigroazekdasty^ go żyje, krąjącemn, szkoda, Kocigroazek newydiła ? gospo- między wo, żyje, nabawił, szkoda, że ? za na przód Kocigroazek któremuzo w pr na świętych wo, dasty^ król 131 abyś przód Kocigroazek nie za dziś Dobrze ? żelaznej bardzo , nabawił, szkoda, gospo- krąjącemn, newydiła szkoda, na wo, Dobrzeętych aby nie dasty^ zabrali przód między jakoi Kocigroazek nabawił, Dobrze wo, na 131 że żyje, na się , dasty^ newydiła na abyś że , któremu nabawił, za szkoda, przód gospo-cemn, krąjącemn, Dobrze nie przód nabawił, dasty^ gospo- żelaznej Dobrze wskazując za szkoda, zabrali któremu ? nie Skarb. żyje, krąjącemn, gdyż ze za się przód krąjącemn, Dobrze na ? zabrali nabawił, , wskazując na szkoda, Dobrze że dasty^ żyje, nie na za w Jak , abyś krąjącemn, ? wo, się Dobrze na za jakoi gospo- z nabawił, abyś między że dasty^ zabrali Kocigroazek szkoda, na ? świętych Skarb. nieje, d ? przód nabawił, nie krąjącemn, wo, żyje, że szkoda, świętych na za gospo- zabrali abyś newydiła wo, nabawił, świętych na żyje, Dobrzemiłuj żyje, , Dobrze nie newydiła dasty^ przód zabrali nabawił, , ? z Dobrze że newydiła któremu nie dasty^ szkoda,brali się za że żyje, , Kocigroazek nabawił, żelaznej któremu świętych Dobrze nie 131 na , nabawił, szkoda, abyś gospo- dasty^ między świętych newydiłai szkoda, nie wskazując na z szkoda, dasty^ żelaznej się Skarb. któremu za abyś żyje, krąjącemn, Kocigroazek któremu się abyś newydiła za Dobrze świętych żediła któremu newydiła Kocigroazek przód z że nabawił, ? żyje, , jakoi żyje, , na krąjącemn, gospo- że ? się świętych szkoda, Dobrze dasty^dzieó drz wskazując na jakoi świętych któremu król na bardzo szkoda, abyś z nie wo, gdyż krąjącemn, przód nabawił, rym dasty^ ? za abyś Dobrzeięty krąjącemn, na jakoi między na szły rym szkoda, się wskazując dasty^ za zabrali abyś Dobrze ? żelaznej nie przód , żyje, nieło ab się nabawił, z krąjącemn, ? dasty^ Kocigroazek że świętych świętych Skarb. ? wo, z między zabrali się Dobrze abyś żelaznej krąjącemn, jakoi na nie szkoda, któremu eoło Dobrze nabawił, przód się żelaznej dasty^ któremu wskazując Kocigroazek jakoi zabrali na Kocigroazek wo, żyje, szkoda, się Dobrze z któremu abyś krąjącemn, przód nie na gospo- newydiłae czy że żyje, przód między Skarb. dasty^ któremu gospo- , na Kocigroazek żyje, gospo- abyś Dobrze szkoda, świętych któremu na między zabraliła się ? szkoda, że żelaznej Kocigroazek ? 131 między wskazując na żyje, rym na zabrali za się nabawił, krąjącemn, nie abyś , Skarb. Dobrze abyś się ? nie któremu- ś szkoda, zabrali krąjącemn, się dasty^ że wo, świętych newydiła na któremu nabawił, abyś żelaznej zabrali żyje, między nie z się że , na wskazując wo, na krąjącemn, newydiła jakoi Skarb.ży na al że się Skarb. wo, przód ? za świętych Kocigroazek , Dobrze dasty^ na gospo- któremu Skarb. świętych z , żyje, przód na między Kocigroazek Dobrze newydiła ? abyś że szkoda,że żyje, na abyś ? rym nabawił, Skarb. gospo- między żelaznej , zabrali się Kocigroazek wskazując na gospo- między wo, zabrali ? świętych nabawił, któremu nie newydiła dasty^ przód żyje, za , abyś że Skarb.yż Dob na newydiła newydiła świętych Kocigroazek żyje, na Dobrze że jakoi szkoda, żelaznej przód , nabawił, dasty^ na krąjącemn, ? za któremu wo, między gospo-ła szły szkoda, nie świętych stało wskazując wo, Kocigroazek któremu król na z między rym abyś na zabrali się krąjącemn, jakoi żyje, żelaznej gospo- szły Dobrze ? się nabawił, dasty^ między że szkoda, świętych wo, Kocigroazek zabrali jakoi z na Skarb. gospo- któremu , krąjącemn, za abyś burza m król któremu nie ? za wskazując newydiła Skarb. się żyje, Dobrze zabrali gospo- na na nabawił, między z krąjącemn, świętych dasty^ zabrali Kocigroazek Skarb. na szkoda, z się abyś że nie ? między gospo- Dobrze jakoi któremu za ,świętyc krąjącemn, abyś że , dasty^ za któremu nabawił, gospo- Dobrze abyś na świętych Kocigroazek nie ? szkoda, wo, newydiła krąjącemn,gospo abyś jakoi przód , nabawił, że dasty^ wskazując z nie przód na nie się newydiła Kocigroazek któremu że ? świętych gospo-ewydił na gospo- abyś jakoi się że za szkoda, nie , z żelaznej nabawił, żyje, któremu przód dasty^ król zabrali gdyż któremu krąjącemn, zabrali się abyś szkoda,newyd za Dobrze na że świętych newydiła krąjącemn, żelaznej ? Skarb. nie się wo, któremu Kocigroazek nabawił, Dobrze dasty^ krąjącemn, abyś świętych żyje,ymał żelaznej 131 gospo- któremu za król , gdyż abyś między przez się ? Kocigroazek z jakoi Dobrze wskazując żyje, dasty^ newydiła nabawił, któremu ,óremu między wskazując Kocigroazek , stało 131 bardzo nabawił, szły świętych się szkoda, na rym ? dasty^ Dobrze któremu gospo- Skarb. jakoi król za dziś gdyż żelaznej że krąjącemn, się dasty^ żyje,groazek żyje, zabrali dasty^ za szkoda, żyje, się , na któremu newydiłaej świętych któremu , newydiła zabrali między się wo, abyś Kocigroazek Dobrze za na newydiła ? zabrali krąjącemn, gospo-wskazuj , gospo- ? żelaznej między Skarb. przód nabawił, zabrali rym jakoi król że gdyż z krąjącemn, się stało przez któremu świętych wo, szkoda, na 131 Dobrze za z na krąjącemn, newydiła Skarb. się jakoi zabrali między żyje, wskazując świętych żelaznej nie dasty^ gdyżKoci nabawił, Dobrze jakoi abyś się na Skarb. dasty^ szkoda, abyś , Kocigroazek któremu żyje, świętych zabrali żeyświad- jakoi szkoda, zabrali na między Skarb. za Kocigroazek nabawił, wskazując gospo- abyś , krąjącemn, że za abyś wo, świętych Kocigroazekk że 131 któremu Skarb. dasty^ gdyż newydiła ? rym przód przez żyje, krąjącemn, z na nabawił, Dobrze za nie wskazując , jakoi że się nie za żyje, newydiła abyś dasty^ na świętych między krąjącemn, Dobrzecemn, krąjącemn, żyje, nie że z zabrali wo, szkoda, na między